Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer31582/public_html/maseczka.com.pl/wp-content/plugins/ginger/addon/analytics/ginger.analytics.php on line 105
Menu Zamknij

Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH i POLITYKA PLIKÓW COOKIES.

 

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych          w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych            i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), spółka PROKON Sp. Z o.o. z siedzibą              w Jelczu – Laskowicach przy ul. Lipcowej 12       NIP: 912-189-06-06        REGON: 365247120                      będąca właścicielem sklepu internetowego www.maseczka.com.pl informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez PROKON Sp. zo.o.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka PROKON Sp. Z o.o. z siedzibą w Jelczu – Laskowicach przy ul. Lipcowej 12 NIP: 912-189-06-06 REGON: 365247120 będąca właścicielem sklepu internetowego www.maseczka.com.pl
 2. PROKON Sp. z o.o.    wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez adres e-mailowy kontakt@maseczka.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a.)     w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b.)    w celu kierowania do Pani/Pana przez Prokon Sp. z o.o. treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes spółki i prowadzonego przez nia sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes sklepu i spółki polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,

c.)     dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na spółce PROKON Sp. z o.o. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d.)    dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes spółki PROKON Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem spółki PROKON Sp. z o.o. jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

e.)     w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu spółki PROKON Sp. z o.o. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes spółki PROKON Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a.)    dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

b.)    podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

c.)    operatorzy pocztowi i kurierzy,

d.)    operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

e.)    organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4. Nie będziemy  przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, (ii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, (iii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez PROKON Sp. z o.o. treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, (iv) w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną (v) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu.
 3. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PROKON Sp. z o.o. prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres ul. Lipcowa 12, 55-220 Jelcz-Laskowice lub elektronicznej kontakt@maseczka.com.pl
 4. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 5. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez nasz sklep jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.
 7. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmian Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nowa datą.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

 

Czym są pliki „cookies”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych,  statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?
Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?
Nie używamy „cookies” do przechowywania Twoich danych osobowych ani nie ujawniamy tych informacji innym.

Usuwanie plików „cookies”
Pliki „cookie” dają się łatwo usunąć z komputera lub urządzenia mobilnego z poziomu przeglądarki. Instrukcje dotyczące obsługi „cookies” oraz ich usuwania znajdziesz w menu „Pomoc” w swojej przeglądarce. Możesz również całkowicie zablokować ciasteczka lub wybrać powiadamianie o ich każdorazowym przesyłaniu. Jeżeli zdecydujesz się zablokować pliki „cookie”, niektóre funkcje sklepu internetowego mogą być niedostępne.

Więcej przydatnych informacji znajdziesz na stronie: www.wszystkoociasteczkach.pl

 

 

Jelcz-Laskowice, dn. 15.04.2019